Nieuw boek: Sporen door het Hogeland

Sporen door het Hogeland: 125 jaar Hogelandspoor

Dit letterlijk gewichtige boek van 496 pagina’s gaat over een spoorlijn en een deel van de provincie Groningen. De spoorlijn is de lijn van Groningen naar Roodeschool, sinds kort verlengd tot de Eemshaven. Het gebied is het Hogeland, het deel van de provincie met rijke boeren (akkerbouwers) en arme landarbeiders.

Het boek, geschreven door Louis Stiller en Jan de Boer, bevat elf hoofdstukken, voor elk station één. Elk hoofdstuk bespreekt een station, maar ook een tijdvak. Zo gaat het eerste hoofdstuk over de aanloop tot de spoorlijn (1873-1893) maar ook het station Groningen. Hoofdstuk zes behandelt station Warffum en het tijdperk 1950-1965. Dit is de tijd van de laatste stoomlocomotieven en de eerste dieselstellen, maar hier kan men ook lezen dat vanaf 2021 de Arriva Flirtino zal gaan rijden.

Het boek is interessant en goed leesbaar, vooral voor diegenen die de lijn en het gebied (enigszins) kennen. Het is mooi uitgeven, bevat goede illustraties en veel wetenswaardigheden over de spoorwegen in Nederland in het algemeen, vooral als er maar enig verband te vinden is met de spoorlijn op het Hogeland. Het is jammer dat er alleen een globale inhoudsopgave voorin en een zeer summier register achterin is. Ook de inhoudsopgaven per hoofdstuk helpen weinig een onderwerp terug te vinden.

Het boek is in april 2018 verschenen bij de Stichting Boekgroep Noord-Groningen. Het is ook te koop in de NVBS-winkel. Bestel direct voor € 45,00 incl. verzending.

Lenen of reserveren: Sa-103.114