maart 2017

En nog even dit…

Samenstelling: Oege Kleijne


Vernieuwde Railagenda

Met ingang van dit nummer van NVBS Actueel is de Railagenda geheel vernieuwd. De lezer krijgt nu de keuze uit verschillende rubrieken, onderverdeeld naar spoor, tram en modelbouw, en die onderwerpen zijn weer gesplitst in binnen- en buitenland. Daarnaast maken nu ook alle NVBS-activiteiten deel uit van de Railagenda. Ook de vormgeving en de leesbaarheid zijn verder verbeterd.

Een screenshot van de nieuwe “landingspagina” van de Railagenda, waarop de lezer een keuze kan maken. Ook de onderliggende pagina’s hebben, vergeleken met enkele maanden terug, een metamorfose ondergaan. Een screenshot van de nieuwe “landingspagina” van de Railagenda, waarop de lezer een keuze kan maken. Ook de onderliggende pagina’s hebben, vergeleken met enkele maanden terug, een metamorfose ondergaan.

Nieuw! Toen en…

Deze uitgave van NVBS Actueel bevat weer een nieuwe rubriek: Toen en… Hierin publiceren we foto’s van een saillante plaats in het railvervoer uit het verleden en op dezelfde plek in de (meer) recente geschiedenis. Dat kunnen plaatsen zijn in Nederland, maar ook daarbuiten. Deze rubriek ziet het begrip railvervoer ruim: trein, metro, tram, materieel, infrastructuur et cetera. Wie een dergelijke bijdrage aan deze rubriek wil leveren, mailt naar de redactie via het e-mailadres nieuwsbrief@nvbs.com onder vermelding “Toen en…”.

Nico Spilt: nieuwe beheerder films NVBS-Railverzamelingen

Nico Spilt is Ton Pruissen opgevolgd als beheerder van het filmarchief van de NVBS-Railverzamelingen. Als gevolg daarvan vermindert hij zijn activiteiten voor NVBS Actueel, waarvoor hij medio vorig jaar actief werd.

Reiziger krijgt wel erg koude douche

Dat NS soms reizigers in de kou laat staan wanneer een aansluitende trein vertrekt net voordat een binnenkomende tot stilstand komt, zullen de meer frequente reizigers herkennen. Maar de Amerikaanse spoorwegmaatschappij op dit filmpje maakt het wel heel erg bont. Bron: De Telegraaf (website).

En nog even dit…

In “En nog even dit…” staan aanvullingen op eerdere artikelen in NVBS Actueel, correcties op eventuele fouten en onvolkomenheden en andere zaken die niet in de vaste rubrieken thuishoren. Ook doet de redactie oproepen. Daarnaast komen reacties van lezers in deze rubriek, voor zover die een aanvulling of correctie vormen op eerder verschenen berichten in
NVBS Actueel.