Railreizen en -excursies – februari 2017

Koningsdag: rondrit met de 766

Met een toenemende vervoersvraag op 27 april en een dito beroep op personeel en materieel wordt het steeds moeilijker om er op die dag met materieel van vervoerders op uit te trekken. Het plan van de Stichting NVBS-Excursies (SNE) om naar het “hoge noorden” af te reizen viel om die reden in duigen. Maar wat in het vat zit verzuurt niet… Daarom komt de SNE met een alternatieve Koningsdagrit, dankzij de Stichting Hondekop die bereid is in de bres te springen en haar groene 766 ter beschikking te stellen voor deze jaarlijkse rit.

door Ronald Bokhove

Met het vorig jaar volledig gereviseerde vierwagenstel starten we op donderdag 27 april rond 9.30 uur in Amersfoort voor een verrassingsrondrit. De bestemmingen houden we nog even geheim, maar als de voortekenen ons niet bedriegen dan komen we op plekken waar de Hondekoppen zelden hebben gereden. Op enkele stations wordt gelegenheid tot fotograferen geboden. Na een rondrit van vele honderden kilometers worden we rond 18.00 uur weer in Amersfoort afgezet. Het excursietarief bedraagt € 49 voor leden en € 59 voor niet-leden. Voor een meerprijs kunt u in de eerste klas plaatsnemen of lunchen in de trein.

Vierwagenstel 766 van de Stichting Hondekop op een overbrengingsrit bij Bloemendaal op 24 juni 2016. Foto: Douwe Krijnen. Vierwagenstel 766 van de Stichting Hondekop op een overbrengingsrit bij Bloemendaal op 24 juni 2016. Foto: Douwe Krijnen.

De boeking voor deze excursie start op 1 maart en we hebben minimaal 140 deelnemers nodig om de excursie door te laten gaan. Meer informatie in maart op www.nvbs.com of in Op de Rails van maart 2017.

Hetzelfde treinstel staat voor vertrek gereed te Haarlem op 17 december 2016. Foto: Erwin Voorhaar. Hetzelfde treinstel staat voor vertrek gereed te Haarlem op 17 december 2016.
Foto: Erwin Voorhaar.

Annuleringsvoorwaarden dagexcursies gewijzigd

De Stichting NVBS-Excursies (SNE) heeft op 26 januari 2017 de annuleringsvoorwaarden voor dagexcursies gewijzigd. Deze wijzigingen hebben betrekking op het annuleren door de deelnemer. Om voor teruggave in aanmerking te komen dient annulering plaats te vinden tot uiterlijk vijf dagen (was één dag) vóór de excursie, waarbij de deelnemer de helft van de deelnemersbijdrage verschuldigd blijft met een minimum van € 20 (was € 10). De volledige deelnemersbijdrage wordt teruggestort, indien de annulering plaatsvindt vóór de uiterste datum van aanmelding (onveranderd). Annulering kan nu zowel schriftelijk als per e-mail plaatsvinden. Een en ander is geregeld in artikel 14 van het Huishoudelijk Reglement van de Stichting NVBS-Excursies. Op de website is de aangepaste versie in te zien. Let op: deze wijziging heeft geen betrekking op meerdaagse reizen. Hiervoor gelden de “Reisvoorwaarden Stichting NVBS-Excursies”.

De gewijzigde voorwaarden zijn een gevolg van toenemende financiële verplichtingen die de SNE jegens derden aangaat en waarbij een late annulering door de deelnemer tot kosten leidt, die niet of onvoldoende op de deelnemer kunnen worden verhaald.

Over NVBS-Excursies

In deze rubriek kondigt de Stichting NVBS-Excursies (SNE) – het reisbureau van de NVBS – nieuwe excursies en reizen aan. De website en het maandblad Op de Rails vermelden daarvan ook de meer specifieke informatie, zoals hoe men zich voor een reis kan aanmelden, de kosten en wanneer de aanmeldingstermijn sluit. Een aantal reizen staat ook open voor niet-leden van de NVBS. Uiteraard hebben NVBS-leden bij het boeken voorrang en krijgen zij korting.
De SNE organiseert voor de leden van de NVBS spoor- en tramexcursies in binnen- en buitenland. De NVBS-excursietraditie gaat terug tot 1931 en heeft geleid tot een aantal vaste eendagsexcursies, zoals de Koningsdagrit en de Oliebollenrit. Over de landsgrenzen heen zijn de winterreis, het Schönes Wochenende bij de oosterburen en de treinvakantiereis al jaren een begrip. Meer informatie over de SNE.