januari 2017

En nog even dit…

Samenstelling: Oege Kleijne


Onderzoek naar hobbybeleving spoor- en tramliefhebbers

Solve Consultants doet momenteel een onderzoek naar de hobbybeleving van spoor- en tramwegliefhebbers. De persoonlijke gegevens van de geënquêteerden blijven bij deze onafhankelijke onderzoeksorganisatie. De algemene gegevens uit dit onderzoek komen ter beschikking van de NVBS. Onder de deelnemers van dit onderzoek worden boekenbonnen verloot.
Wie aan dit onderzoek wil deelnemen, kan hier zijn mening kwijt.

Tip treinpersoneel over hesjes niet unaniem gedeeld

Het idee van twee machinisten om treinspotters voortaan hesjes te laten dragen, zoals gepubliceerd in het decembernummer van NVBS Actueel, blijkt niet op grote instemming van hun collega-NS’ers te mogen rekenen, zo blijkt uit verschillende reacties.
In de vorige editie publiceerden we een tip van twee NS-machinisten: draag hesjes omwille van een betere zichtbaarheid (zeker in donkere jaargetijden) en om duidelijk te maken dat de treinspotters “niets anders in de zin hebben”.
Uit de binnengekomen reacties (hartelijk dank daarvoor!) blijkt dat de meningen over deze tip verdeeld zijn. Mailschrijvers die niet met hun naam vermeld willen worden, geven aan dat dit tot verwarring bij spoorwegpersoneel en reizigers zou kunnen leiden en ze vrezen voor misbruik. Spoorwegliefhebbers zouden het dragen van een hesje kunnen misbruiken om bijvoorbeeld de sporen over te steken en zich op verboden terrein te begeven. In een van de reacties vraagt iemand zich af of het wel toegestaan is een hesje te dragen door niet-spoormedewerkers.

De zichtbaarheid van treinspotters met een fluorescerend hesje neemt toe, zeker in donkere jaargetijden, maar het dragen van hesjes door niet-spoorpersoneel leidt tot verdeeldheid onder spoormensen. Foto: Oege Kleijne. De zichtbaarheid van treinspotters met een fluorescerend hesje neemt toe, zeker in donkere jaargetijden, maar het dragen van hesjes door niet-spoorpersoneel leidt tot verdeeldheid onder spoormensen. Foto: Oege Kleijne.

Nieuwe vormgeving NVBS Actueel

De proeven met de nieuwe vormgeving van deze nieuwsbrief zijn eind december vorig jaar afgerond. De nieuwe en verder verbeterde lay-out is nu toegepast op alle pagina’s van NVBS Actueel. Doel hiervan is de leesbaarheid van de artikelen te verbeteren en ook de illustraties beter tot hun recht te laten komen. Daarnaast moet deze nieuwsbrief ook op tablets en smartphones goed leesbaar zijn.
Inmiddels is het redactieteam begonnen alle eerder gepubliceerde pagina’s in de edities van juni tot en met december 2016 om te zetten naar de nieuwe lay-out en die waar nodig te corrigeren, een enorme klus. Het kan dus voorkomen dat eerder gepubliceerde artikelen er nog niet naar behoren uitzien, maar dat zal de komende maanden veranderen.
De redactie verzoekt lezers die deze nieuwsbrief, ondanks de uitgebreide tests, niet goed kunnen lezen op hun computer, laptop, tablet of smartphone, contact op te nemen via nieuwsbrief@nvbs.com. Geef daarbij aan wat het probleem is en op welk apparaat en met welk programma zich dit voordoet.

Gratis boek over elektrificatie

Op de website Railways Archive is gratis het boek “Overhead Line Electrification for Railways“te downloaden. Het 158 pagina’s tellende werk (12 MB) is laagdrempelig geschreven en gaat over de elektrificatie bij tram, trolley, light rail, gewone en hogesnelheidslijnen.
Met dank aan John van der Wal.

Rondje om de…

…ja, om wat eigenlijk? In ieder geval een heel bijzonder schouwspel, zo’n goederentrein waaraan maar geen einde lijkt te komen. Van harte aanbevolen. Een filmpje om even tot rust te komen, voor een prettige zelfhypnose of een ontspannende zen…

En nog even dit…

In “En nog even dit…” staan aanvullingen op eerdere artikelen in NVBS Actueel, correcties op eventuele fouten en onvolkomenheden en andere zaken die niet in de vaste rubrieken thuishoren. Ook doet de redactie oproepen. Daarnaast komen reacties van lezers in deze rubriek, voor zover die een aanvulling of correctie vormen op eerder verschenen berichten in NVBS Actueel.