NVBS Actueel – juni 2024

28 juni 2024

Op 28 juni 2024 verscheen het juninummer van onze nieuwsbrief NVBS Actueel. Een klein jubileum, want dit is het honderdste nummer. Uit de inhoud:

In juni 1874 werd het eerste deel van de Oosterspoorweg geopend, de spoorlijn van Amsterdam via Amersfoort naar Zutphen, met een zijtak van Hilversum naar Utrecht. Dit 150-jarig jubileum werd op 8 juni 2024 gevierd. In twee artikelen besteden we aandacht aan de activiteiten die plaatsvonden in Hilversum, Baarn, Amersfoort en het Spoorwegmuseum.

Verder zoals gebruikelijk informatie over activiteiten van de NVBS en over interes­sante boeken en dvd’s. Uiteraard ont­breken de zoekplaatjes en de rubriek ‘Toen en …’ ook deze keer niet.

Het volgende nummer van NVBS Actueel verschijnt op 26 juli 2024.

Een abonnement op NVBS Actueel is gratis, ook voor niet-leden. Klik hier voor meer informatie.