Bestuursleden gezocht

23 april 2021

De Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen (NVBS) is met 4400 leden de grootste Nederlandse vereniging op dit terrein.

Door het terugtreden van bestuursleden zijn thans twee vacatures in het Hoofdbestuur van de NVBS ontstaan. De NVBS zou dan ook graag in contact komen met geïnteresseerden (m/v) die de functie van Hoofdbestuurslid zouden willen vervullen.

Onze wensen

  • Bestuurlijke ervaring.
  • Affiniteit met spoor- en tramwegen
  • Gevoel voor de mogelijkheden en beperkingen die een organisatie die geheel uit vrijwilligers bestaat met zich meebrengt.
  • Capaciteiten om beleid te vertalen naar een vrijwilligersorganisatie.
  • Goede communicatieve eigenschappen.
  • Vermogen om in teamverband te werken.

Het aantrekkelijke van deze vrijwilligersfunctie is het mede vormgeven aan het optimaal functioneren van de NVBS. Het aanpassen van de vereniging aan het snel veranderende tijdsbeeld speelt daarbij een belangrijke rol.

Benodigde tijd

De bestuursvergaderingen vinden in principe maandelijks plaats in de verenigingsfaciliteit NVBS Centraal in het station Amersfoort Centraal; door de COVID-19 beperkingen vergadert het bestuur momenteel digitaal. Daarnaast zijn er enige malen per jaar nog andere vergaderingen. Veel werkzaamheden kunnen thuis worden uitgevoerd, waarbij de tijdsbesteding flexibel kan worden ingevuld. De gemiddeld benodigde tijd bedraagt 1-2 dagen per week. De kosten voor het reizen per OV (2de klasse) worden vergoed.

Interesse of meer informatie?

Voor meer informatie kunt u kijken op www.nvbs.com en/of contact opnemen met het hoofdbestuur via het e-mailadres secretariaat@nvbs.com. Wilt u direct uw belangstelling kenbaar maken, mail dan uw CV en een korte motivatie naar dit e-mailadres.

Nieuwe bestuursleden worden na een inwerkperiode voor een periode van 4 jaar door de ALV benoemd. Geïnteresseerden kunnen na overleg ook eerst bijvoorbeeld 2 maanden “proefdraaien” in het HB.

Degenen die geschikte kandidaten kennen wordt ook gevraagd die onder de aandacht van het secretariaat te brengen.

Deze tekst verscheen ook als advertentie in Rail Magazine 383, april 2021.