Op de Rails – 2021 – nr. 12 (december)

Op de Rails – 2021 – nr. 12 (december)

65 jaar geleden: NS in 1956

door P.W. van der Vlist

Bij NS wordt het jaar 1956 gekenmerkt door veel infrastructurele wijzigingen, de indienststelling van de elektrificatie Eindhoven – Venlo en het in uitvoering nemen daarvan op Roosendaal – Vlissingen en Roosendaal – grens, de introductie van de Blauwe Engelen in Noord-Holland, de komst van de eerste treinstellen van het type mat ’54 en natuurlijk de verdere afbouw van het park stoomlocomotieven. Bij de NVBS gaat het dit jaar om het 25-jarig bestaan, een mijlpaal die ruim aandacht verdient.

Een DE2 van de dienst Alkmaar – Hoorn in Obdam; 29 oktober. 

Foto: L.J. Biezeveld (1956), archief SNR.

Pionier in spoorwegland: De Rijn-Spoorweg (vervolg)

door Rudi Liebrand

In het novembernummer van Op de Rails is beschreven op welke bijzondere wijze de spoorlijn Amsterdam – Arnhem tot stand kwam. Nog vóór de opening ontstonden echter al twijfels over het bestaansrecht van de lijn. Waren ze terecht? In elk geval was het weer de koning, nu Willem II, die er de vaart in hield.

Station Utrecht van de NRS omstreeks 1866. In 1865 was het oude RS-station ingrijpend verbouwd.

Foto van schilderij, maker onbekend, verzameling SNR.

Tram en Stadtbahn in Freiburg

door Maurits van den Toorn

Een betrekkelijk kleine stad met een relatief groot tramnet dat stelselmatig wordt uitgebreid en gelijke tred houdt met de bouw van nieuwe stadsdelen: ziedaar Freiburg im Breisgau. Een overzicht van de
stand van zaken rond het openbaar (rail)vervoer in de ‘Schwarzwald-Metropole’.

Een bekend fotomotief en dat al sinds 1901: het poortgebouw dat de toegang vormt tot Günterstal. Vanwege het kopeindpunt met een kort halteperron kan op dit traject alleen tweerichtingmaterieel
van het type GT8D-Z rijden; 24 augustus 2021.

FotoMaurits van den Toorn.