Op de Rails – 2017 – nr. 5 (mei)

De Baureihe 143

door Raymond Kiès

Op 20 februari 1988 is DR-locomotief 243 214 in Dessau voor enkele dubbeldeksrijtuigen gerangeerd. Foto: Raymond Kiès

Erg populair zijn ze nooit geweest, de locomotieven Baureihe 143. Daarbij spelen het anonieme uiterlijk, de grootte van de serie, het ontbreken van carnavaleske reclame-uitvoeringen en de bij liefhebbers doorgaans niet aansprekende inzet voor regionale treinen ongetwijfeld een rol. Nu de “Trabi’s” meer en meer in de goederendienst opduiken en hun aandeel bij DB Regio kleiner wordt, lijkt de belangstelling voor de ex-DDR-locomotieven echter toe te nemen.

Madoera Stoomtram Maatschappij

door Henry van Amstel

Drukte in de werkplaats te Kamal. Foto: C.L. Becking, uit tijdschrift Tropisch Nederland,15 juli 1929.

Madura is een ruim 4000 km² groot eiland (even groot als Noord-Holland en Flevoland tezamen) dat van Java gescheiden wordt door de Straat Madura. In de koloniale tijd was Madoera, uiteraard toen met een ‘oe’ geschreven, een aparte residentie met ongeveer twee miljoen inwoners, een aantal dat sindsdien bijna verdubbeld is.

Het materieel ’64

door J.M. ten Broek

Tot op het laatst was plan V een vertrouwd beeld in de sprinters Nijmegen – ‘s-Hertogenbosch – Deurne.De 480 vertrekt op 14 mei 2015 uit ‘s-Hertogenbosch in zuidelijke richting. Foto: Raymond Kiès.

Zoals beschreven in de vorige editie van dit verhaal, was in juni 2010 een reservepark van zestien plan V’s gecreëerd om zonder grote inspanning te kunnen reageren op een materieeltekort. In de herfst van datzelfde jaar kwamen deze stellen allemaal weer in dienst om acute schaarste te bestrijden. Dat bleek de opmaat voor de daaropvolgende winter, die voor het materieel van NS een van de heftigste ooit was.

Op rails door Hongkong in 2017

door Ciril van Hattum

Hongkong Island, de wijk Sheung Wan. Hier nabij bevindt zich Western Market, een van de eindpunten van Hongkong Tramway, komend van Shau Kei Wan in het oosten. HKT 175, 123 en 152; 2 maart 2014.Foto: Ciril van Hattum.

Na een jarenlange periode van uitbreiding van de openbaar vervoervoorzieningen, lijkt het einddoel bijna te zijn bereikt. Havenstad Hongkong beschikt nu over een goed functionerend stelsel van trams, metro’s en treinen waarmee bijna alle delen van het ruim duizend km² metende gebied, in grootte vergelijkbaar met onze provincie Utrecht, zijn afgedekt. Zonder diep in te gaan op de historische ontwikkelingen hoopt dit artikel een duidelijk beeld te geven van de actuele situatie.

Joegoslavische trams in 1963 (2)

door Maurits van Witsen

Dubrovnik, de eerste halte op Lapad vlak langs het water met een overbelaste tram wegens een ontbrekende aanhangwagen; 8 juni 1963. Foto: Maurits van Witsen.

Na mijn bezoek aan de trambedrijven van Zagreb, Osijek, Subotica en Belgrado, doorspekt met enkele smalspoortreinritten, resteerden nog Sarajevo en Dubrovnik. Beide steden waren gelegen binnen het ooit ruim drieduizend kilometer lange Bosnische smalspoornetwerk. Vandaar dat de stadstrams ook in 76 centimeter-spoorbreedte waren aangelegd. Hoewel… maar dat zal nog blijken.