Op de Rails – 2006 – Nr. 10 (Oktober)

Het materieel van Spoor 75

door Michiel ten Broek, Raymond Kies, Rein Korthof

Een overzicht van wat bezoekers van het treinenfeest op 14 en 15 oktober (waarschijnlijk) te zien zullen krijgen.

Arnhem – Zutphen – Apeldoorn – Dieren

door J.G.C. van de Meene

Niet alleen over het materieel van Spoor 75, ook over de spoorlijnen waar het festijn zich afspeelt valt het een en ander te vertellen.

De Eerste Wereldoorlog: onder de Belgische vluchtelingen waren ook locomotieven

door Bert Steinkamp

-De grote lijnen van de spoorweggeschiedenis zijn wel bekend, maar zo af en toe duiken uit tot dusverre onbekende bronnen nog nieuwe feiten op – het gaat daarbij duidelijk om petite histoire, maar die vormt een aardige aanvulling op datgene wat al bekend was.

De magie van de metrokaart

door Flip van Doorn

Een andere wijze om naar (metro)netten te kijken.