Op de Rails – 2001 – Nr. 9 (September)

Overzicht park goederenwagens van Railion Benelux, stand per 1 januari 2001

door Hans Nahon en Roef Ankersmit

Het jaarlijkse overzicht van alle in Nederland geregistreerde goederenwagens.

Met de Transsib naar Vladivostok (deel 2)

door Frits van der Gragt

Tweede deel van een drieluik over deze spoorlijn, die momenteel haar eeuwfeest viert. In dit deel aandacht voor de materieelsoorten die op de lijn reden en rijden.

De Sophiaspoortunnel

door J.R. Bos

Een van de grote werken voor de Betuweroute is de aanleg van de geboorde spoortunnel onder de Noord, tussen de Kijfhoek en Papendrecht. Een beschrijving van dit omvangrijke project, dat momenteel ongeveer half voltooid is.

De Oranjetrein, een rollende jaarbeurs in Nederland

door Max Ockeloen

Op het dieptepunt van de crisisjaren, in 1933 en 1934, werd gepoogd de economie een steuntje in de rug te geven door per trein Nederlandse producten aan den lande te presenteren. Portret van een vergeten (en succesloos initiatief).