Op de Rails – 2000 – Nr. 6 (Juni)

Uitbreiding sporen rond Schiphol gereed

door Erik Swierstra

Per 28 mei 2000 is het viersporige baanvak Riekerpolder – Hoofddorp inclusief het zessporige station Schiphol volledig in dienst gekomen. De vraag dringt zich echter op of station Schiphol niet op betrekkelijk korte termijn opnieuw een knelpunt in het Nederlandse spoorwegnet zal worden.

Hoe koop je nieuwe trams?

door Rutger van den Berg

Het Amsterdamse GVB maakte in maart van dit jaar de aanschaf van 95 trams van het type Combino bekend. Daar was uiteraard heel wat aan vooraf gegaan. Een blik in de keuken van het bedrijf en een beschrijving van de gang van zaken rond de verplichte Europese aanbestedingsprocedure.

Materieeloverzichten Belgie – Stand 1 januari 2000

Het jaarlijkse overzicht, ditmaal per 1 januari 2000, van alle rollend materieel van de spoor- en trambedrijven in Belgie.

Drie nieuwe verbindingsbogen in en bij Amsterdam

door Erik Swierstra

Rond Amsterdam begint dit jaar de bouw van drie projecten, die met elkaar gemeen hebben dat ze een verbinding vormen tussen een in de afgelopen twintig jaar aangelegde spoorlijn en een reeds langer bestaand traject. Het gaat om de Hemboog, de Gooiboog en de Utrechtboog.