Op de Rails – 1999 – Nr. 12 (December)

De ontwikkelingen bij de tram in de voormalige DDR

door Marco Moerland

Ook hier een terugblik op de afgelopen vijf jaar. De modernisering van zelfs de kleinste trambedrijfjes is in deze periode voortgegaan. Niet alleen kregen veel steden de beschikking over lagevloermaterieel, ook kwam er een aantal nieuwe trajecten bij. Klassieke DDR-trams zijn zo langzamerhand nog maar mondjesmaat aan te treffen.

Berlijn tien jaar zonder Muur

door John Krijgsman

Een beschrijving van vooral de ontwikkelingen in de laatste vijf jaar in en rond de Duitse hoofdstad, omdat reeds eerder in Op de Rails aandacht is geschonken aan de periode 1989-1994. Het ´Paddestoelconcept´ begint vorm te krijgen, en de herindienststelling van S-Bahn-trajecten die waren opgeheven door de bouw van de Muur is bijna afgerond.

Vijftig jaar geleden : de NS in 1949

door Herman Berghuijs

Een terugblik op de ontwikkelingen in het vierde jaar na de oorlog. De elektrificatie van de lijnen naar Zuid-Limburg komt in gebruik, de eerste treinstellen materieel 1946 komen in dienst, en de wederopbouw gaat vanaf dit jaar hand in hand met modernisering.

Vlissingen, knooppunt van openbaar vervoer in de jaren dertig (aanvulling 2)

door J.W. Sluiter

Het normaalsporige tramnet in en om Haarlem (aanvulling 1)

door A. Dijkers, P.A. Kranenburg, J. Voerman

De Ceintuurbaan te Rotterdam (aanvulling)

door J. Reinders