Op de Rails – 1987 – Nr. 7 (Juli)

Opening van de spoorverbinding Weesp – Almere

door Erik Swierstra

De NS-dienstregeling 1987/88

door Bert Steinkamp

Omloop van het NS-materieel – Zomerdienst 1987

door J.M. ten Broek

Vijtig jaar aki in Nederland (aanvulling)

door J.G.A. Krijnen