Op de Rails – 1987 – Nr. 2 (Februari)

De spoorwegen van China

door Frits van der Gragt en Jos Ijpe

De NS-goederendienst per 1 juni 1986

door R. Ankersmit

Omloop van het NS-materieel – Winterdienst 1986/87

door J.M. ten Broek

Materieeloverzichten Nederland – Stand januari 1987

Materieeloverzichten Belgie – Stand 1 januari 1987