Op de Rails – 1979 – Nr. 3 (Maart)

De belading van goederenwagens

door W.M. Bouterse

Het goederenwagenpark van NS

door R. Ankersmit

Het ondergrondse spoorwegbedrijf van de steenkolenmijn te Waterschei

door G.W. Stoer

Er reed weer een Utrechtenaar door Amsterdam

door A. van Donselaar

Het tweede lustrum van de pony- en motortram Joppe

door H.P. Kaper