Op de Rails – 1978 – Nr. 1 (Januari)

De stoomtram op Surabaja

door Frits van der Gragt

De CoCo-locomotieven van Alsthom (deel 1)

door M.M. Vleugels

Documentatiewerk NVBS