Op de Rails – 1968 – Nr. M (Metronummer) Extra nummer Metro

De Rotterdamse Metro

door Frits van der Gragt

De functie van de metro in het vervoerssysteem

door F. van Dam

De Londense Underground

door H.P. Kaper

Technische beschouwingen over materieel van ondergrondse spoorwegen

door H.P. Kaper

De Parijse Metro

door J.H. Broers

Stockholms Tunnelbanor

door Frits van der Gragt