Op de Rails – 1966 – Nr. 7 (Juli)

Een eeuw intercommunale trams in Nederland

door H.J.A. Duparc

NS-Dienstregeling 1966-67

door J.H. Broers

Rectificatie Plaatsbewijzen interlokale HTM-lijnen

De geschiedenis van de lijn Arnhem-Emmerik (- Oberhausen) (deel 2)

door H. Nieweg

Motorrijtuig 265 van de HTM verder verfraaid

door J.H. Munter