Op de Rails – 1962 – Nr. 1 (Januari)

De geschiedenis van de spoorlijnen en stations in Utrecht (deel 2)

door J.G.C. van de Meene