Op de Rails – 1960 – Nr. 7 (Juli)

Het tramnet in het industriegebied van Rijn, Ruhr en Wupper (deel 1)

door F. v.d. Gragt