Op de Rails – 1958 – Nr. 11 (November)

De dubbelgelede tramwagen 551 van het GVBA

door H.J.A. Duparc

50 jaar elektrische spoorwegtractie in Nederland (aanvulling)