Op de Rails – 1953 – Nr. 7 (Juli)

Oude spoorwegherinneringen (deel 7)

door L. Derens