Op de Rails – 1949 – Nr. 9 (September)

De HC vertelt …

De nieuwe P.C.C.-car bij de H.T.M.