Op de Rails – 1945 – Nr. 5 (November)

De Eerste Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij

door H.