Op de Rails – 1943 – Nr. 10 (Juli) Mededeelingen nummer 10

Verslag van de excursie naar de Nedelandsche Buurtspoorweg Maatschappij op Zondag 20 juni 1943