Op de Rails – 1942 – Nr. 1 (October) Mededeelingen nummer 1

Verslag van de excursie naar de Gemeentetram te Nijmegen op 29 september jl.