Op de Rails – 1940 – Nr. 2 (Februari)

Iets over de geschiedenis van het materieel van de Nederlandsche Spoorwegen (deel 2)

De electrificatie van het net der Compagnie du Chemin de Fer de Paris a Orleans (deel 1)

door J.H. P Boudewijnse, G.B.P. Six, H.G. Wittebol