Op de Rails – 1939 – Nr. 1 (Januari)

Pacifics der P.L.M. (deel 3)

door S.O.

Enkele bijzondere afwijkingen op den dag voor Kerstmis

door G. de Swart

De Nederlandsche Spoorwegen in de laatste koude-periode

door H.W.

Bijzondere seinen en seinbeelden bij de N.S.

door H.G.H.

Het goederenvervoer ter Sumatras Westkust

door Spr.

Verbouwing van een M.E.T.-tramlocomotief

door S.O.

De ontwikkeling van de stoomtractie bij de vier grote spoorwegmaatschappijen in Engeland (deel 1)

door W.G.C. v. B. en J.W. Jr

Een interessante reis achter een historische locomotief

door H. Waldorp