Op de Rails – 1938 – Nr. 6 (Juni)

Goederenvervoer met reizigerstreinen

Het spoorwegmuseum