Digitale collecties

Het overgrote deel van onze collecties is nog in ‘klassieke’ vorm: papier, boekwerken, fotoafdrukken, negatieven, etc. We werken aan het digitaliseren van materiaal uit deze collecties om ze aldus gemakkelijker voor leden beschikbaar te maken. Zie de Beeldbank, de Railatlas en het Filmarchief.
Daarnaast hebben we een bescheiden begin gemaakt met het verzamelen van digitale foto’s en digitale documentatie: emplacementstekeningen, bedieningsvoorschriften, rapporten van ongevallen, etc. Het verwerven van digitale documentatie blijkt nog niet zo eenvoudig. Konden onze leden vroeger vrij gemakkelijk overcompleet geworden reglementen,e.d. etc. op de kop tikken, tegenwoordig is de digitale prullenmand snel geleegd.
Indien u digitaal materiaal beschikbaar heeft, of behulpzaam wilt zijn bij het verzamelen van dergelijk materiaal, neem dan contact op met de coördinator digitalisering.

Contactpersonen

coördinator digitalisering        vacature        digitaal@nvbs.com