Tekeningen van materieel en infrastructuur

Materieeltekeningen

De collectie bevat een groot aantal fabrieks- en bedrijfstekeningen – zowel origineel als in kopie – uit binnen- en buitenland, teruggaand tot aan de 19e eeuw. Maar ook meer recent materieel is aanwezig. Hiernaast bevat de collectie diverse tekeningen afkomstig uit allerlei bronnen, van zeer wisselende kwaliteit.

Een groep enthousiaste NVBS-leden, samenwerkend als het Bureau Materieeltekeningen, heeft in het verleden aan de hand van archiefmateriaal lijntekeningen op schaal 1:45 gemaakt van spoor- en trammaterieel. Deze tekeningen maken tegenwoordig deel uit van onze collectie.

Kaarten en bouwtekeningen

De collectie omvat een flinke verzameling topografische kaarten vanaf 1870 tot heden. Voorts ook originele kaarten van de meeste Nederlandse spoor- en tramwegbedrijven. Ook beschikken we over een speciale Oorlogskartering Nederland en over de bekende spoorwegkaarten van de Hogere Bedrijfsschool NS en van het Departement van Waterstaat. En niet te vergeten: buitenlandse kaarten, waaronder een bijzondere serie Duitse kaarten en kaarten van Midden Afrika vanaf ongeveer 1860 behoren tot de collectie.

Een andere groep leden werkte samen in het Bureau Railatlas, en heeft in de loop jaren de sporenliggingen van de Nederlandse en buitenlandse spoor- en tramwegen gedocumenteerd door het maken van eigen netkaarten, traject-, emplacement- en situatietekeningen. Een deel van deze tekeningen vind je in de Railatlas. Daarin vind je ook ander kaartmateriaal, zoals een serie emplacementstekeningen van de Rijnspoor.

Contactpersonen

materieeltekeningen Frits Spee materieeltek@nvbs.com

06-12918888

kaarten en bouwtekeningen Kees Kooij topografiesnr@nvbs.com

Inventarissen

Aan het maken van inventarissen van belangrijke onderdelen van de collectie wordt gewerkt. Gereed zijn:

Materieeltekeningen spoorwegen Nederland