Op de Rails - samenvattingen

Deze pagina’s van Op de Rails bevatten samenvattingen van artikelen. Wil je een artikel in zijn geheel bekijken, zoek dan via onze zoekmachine naar de nummers per jaargang.

Op de Rails is al sinds de oprichting van de NVBS in 1931 het maandblad van de vereniging. Twaalf keer per jaar verschijnt er een nummer van gemiddeld zo’n 50 bladzijden, met veel foto’s. Op de Rails brengt veel spoornieuws en artikelen, onder andere over de geschiedenis en de techniek van spoor- en tramwegen in binnen- en buitenland. Bij het verenigingsnieuws kondigen wij reizen en excursies aan. Ook besteedt Op de Rails aandacht aan interessante in de winkel van de NVBS verkrijgbare boeken.

Het meest recente nummer van Op de Rails kun je hier bekijken.

Heb je foto’s die misschien geschikt zijn om in Op de Rails te publiceren, lees dan hier verder.

Je kunt eerder verschenen nummers en jaargangen (indien voorradig) bestellen via onze webshop.

Bekijk in lijstweergaveBekijk in grid weergaveBekijk in opsomming weergave

Op de Rails – 2019 – Nr. 9 (September)

De (ver)nummering van het stroomlijnmaterieel [ DEEL VIJF IN EEN REEKS OVER 180 JAAR SPOORWEGEN IN NEDERLAND ] door P.W. van der Vlist en J.M ten Broek In de Belgische provincie Henegouwen bestond nog lange tijd een uitgebreid klassiek buurttramnet. Met een groepje jonge tramvrienden maakten wij daarmee kennis vanaf de vroege jaren zeventig, in een gehuurde auto of …

Lees verder

Op de Rails – 2019 – Nr. 8 (Augustus)

Op de Rails – 2019 – Nr. 8 (Augustus) Henegouwse herinneringen door Tim Boric In de Belgische provincie Henegouwen bestond nog lange tijd een uitgebreid klassiek buurttramnet. Met een groepje jonge tramvrienden maakten wij daarmee kennis vanaf de vroege jaren zeventig, in een gehuurde auto of per trein. Die bezoeken waren voor ons, in een tijd zonder internet en jaarboeken, …

Lees verder

Op de Rails – 2019 – Nr. 7 (Juli)

Van optische telegraaf tot ERTMS door Kees van de Meene, René Jongerius, Roef Ankersmit Bij de opening van de eerste spoorlijn in ons land was de veiligheid van het treinverkeer eenvoudig geregeld. Op de stations bedienden de wachters de losse wissels, tussen de stations waren er wachters die met elkaar en met de stations met optische telegrafen berichten wisselden over de …

Lees verder

Op de Rails – 2019 – Nr. 6 (Juni)

Enquête 1881/1882: Voldoet het spoorwegnet aan de behoefte? door Roelof Hamoen Met een enquête kan de Tweede Kamer een kwestie onderzoeken, waarbij deskundigen onder ede worden gehoord. Op spoorgebied was de Fyra-enquête in 2015 de meest recente; de allereerste in 1881 en 1882 ging vooral over de vraag of het spoorwegnet voldoende functioneerde, met lijnen …

Lees verder

Op de Rails – 2019 – Nr. 5 (Mei)

Op de Rails – 2019 – Nr. 5 (Mei) ‘Maar komt! Komt, heerlijke spoorwegen!’ – Nederlandse teksten over spoorwegen vóór 1839 door Paul van den Boorn Dit jaar is het 180 jaar geleden dat op 20 september 1839 de eerste spoorweg in Nederland tussen Amsterdam en Haarlem plechtig werd geopend. Op de Rails zal daar …

Lees verder

Op de Rails – 2019 – Nr. 4 (April)

Goederendienst Nederland door Emiel de Block In 2018 nam het totale goederenvervoer per spoor in Nederland iets toe. Zowel het aantal goederentreinen, de vervoerde volumes als het aantal gereden kilometers van alle goederentreinen lieten een stijgende lijn zien, met name veroorzaakt door lage rivierwaterstanden en omleidingen. Zoals de laatste jaren gebruikelijk wisselden in 2018 veel afnemers en logistieke bedrijven van …

Lees verder

Op de Rails – 2019 – Nr. 3 (Maart)

Meer dan vijftig jaar particuliere railmusea door Wim Saher Tijdens de eerste honderd jaar van het spoorvervoer in Nederland was er niet veel aandacht voor het museaal bewaren van objecten en materieel. In het begin van de vorige eeuw kwam dit langzamerhand op gang, waarna in de tweede helft van de vorige eeuw ook particuliere railmusea ontstonden. Verschillende …

Lees verder

Op de Rails – 2019 – Nr. 2 (Februari)

De grenzeloze Flirt (vervolg) door Frans Blanker-Halstein en Raymond Kiès De Flirt3 was van het begin af aan ontworpen als een modulair treinstel, dat in verschillende lengte- en breedtevarianten gebouwd kan worden. Mede door de Duitse toelatingsprocedures, die voor elke variant een vrijwel volledig nieuwe toelating voorschrijven, werd in West-Europa lange tijd slechts één variant …

Lees verder

Op de Rails – 2019 – Nr. 1 (Januari)

Bosbouwstoom in Amerika door Rutger Ruempol In de tweede helft van de negentiende eeuw was er in Amerika een sterk groeiende vraag naar hout voor onder meer de woningbouw. Gekapte bomen moesten in zagerijen worden verwerkt. Om die stammen daar te krijgen, werden naast lieren en glijbanen diverse vervoermiddelen ontwikkeld. Oslo: veelzijdig railvervoer door Gerrit …

Lees verder

Op de Rails – 2018 – Nr. 12 (December)

65 jaar geleden: de NS in 1953 door P.W. van der Vlist In 1953 wordt de elektrificatie van Arnhem – Zwolle afgerond en komen nieuwe stations(gebouwen) in dienst. De aflevering van de Blauwe Engelen komt op gang, de eerste locomotieven van de serie 2600 komen op de baan en aangekondigd wordt de bestelling van 186 …

Lees verder