Take the Interurban

Presentatie door René Platjouw

Het reusachtige Amerika werd ooit in een tijd vóór de automobiel doorsneden met ontelbare spoor- en tramlijnen. De tram in de steden drong door naar de buitenwijken, de ‘suburbs’. Het was vandaar een ‘small step’ (om met Neil Armstrong te spreken) naar de dorpen en steden verderop. Die interlokale trams waren vanuit kleinere plaatsen soms de enige snelle verbinding met de buitenwereld en werden met een Latijnse naam ‘Interurban’ genoemd.

Zo snel als de Interurban-lijnen tussen 1890 en 1920 werden aangelegd en feestelijk werden ingehuldigd, zo snel ook raakte de elektrische tractie in ongenade toen andere middelen van vervoer na 1910 hun opwachting maakten en meer vrijheid leken te bieden. In de USA keek (en kijkt) men vaak slechts naar het heden, waardoor veel goed openbaar vervoer verloren is gegaan.

Vanavond neem ik u mee naar het eerste begin van de Interurban en reis met u door de tijd, onderweg de technische ontwikkeling besprekend van deze grote interlokale trams. Verschillende bijzondere zaken in de ‘Electric Traction’ licht ik nader toe, bijvoorbeeld het enorme vrachtvervoer per tram en de industrie die op de vijfde plek kwam. Die tramindustrie trachtte terug te vechten tegen de oprukkende automobiel en bracht fraaie snelle voertuigen voort zoals de ‘Highspeeds’ in Indiana, de ‘Bullets’ in Philadelphia en de ‘Electroliners’ tussen Chigago en Milwaukee. Enkele grote bedrijven krijgen wat extra aandacht zoals die rond Chigago en Philadelphia en we eindigen met het grootste Interurban bedrijf van de Pacific Electric in Los Angeles.

Samengesteld met medewerking van Leo de Jong.