Sporen ut it forline 22: de NTM

Excursie volgeboekt

Op zaterdag 24 september gaan we nog één keer naar Friesland. De speurtochten van 7 mei en 4 juni waren in een mum van tijd uitverkocht, dus een derde (identieke) excursie is op zijn plaats.

Op het programma staat het westelijk deel van de Nederlandsche Tramweg Maatschappij, die tussen 1882 en 1947 goed was voor het grootste deel van het interlokale vervoer in de provincie. Enkele baanvakken zijn door NS overgenomen voor het goederenvervoer tot ook hieraan in 1968 een einde kwam. Op diverse plaatsen is het voormalige netwerk nog zichtbaar met stationsgebouwen, fiets- en voetpaden op de plek van de vrije baan en herinneringsmonumenten compleet met spoor en andreaskruis. We laten ons vervoeren met de bijpassende streekbus FRAM 1671 van het Nationaal Busmuseum in Hoogezand.

Station St. Nicolaasga tussen Joure en Lemmer op 26 juni 2021. Foto: Ronald Bokhove.

De speurtocht begint bij NS-station Heerenveen om 10.00 uur en voert eerst zuidwestwaarts naar Joure en Lemmer. Voorzien van koffie en gebak gaat het vervolgens naar Sneek en Bolsward. Halverwege de middag komen de drankjes en bitterballen op tafel, waarna we via Franeker omstreeks 18.30 uur bij station Leeuwarden arriveren waar de excursie eindigt. Hier bestaat de mogelijkheid om voor eigen rekening deel te nemen aan een gezamenlijk diner. Informatie hierover volgt na aanmelding. We prijzen ons wederom gelukkig met de ondersteuning door Wytze Wijbenga die als geen ander het NTM-verleden tot leven kan brengen.


Brugrestanten tussen Hitzum en Franeker, 27 juni 2021. Foto: Ronald Bokhove.

Tarieven en inschrijving

De excursie is uitverkocht. U kunt niet meer boeken.

Aanmelders ontvangen in de week van 12 september nader bericht. Het minimumaantal deelnemers bedraagt 30, het maximum 40.

Frank Hoogenboom was mee met de excursie op 4 juni. Zijn enthousiaste verhaal tref je hier aan.

De laatste rit op de tramlijn Heerenveen – Lemmer met locomotor NS 234 wordt opgehouden door een in profiel staande tractor tussen Follega en Lemmer, 7 juni 1968. Foto: W. Raue (Stichting NVBS-Railverzamelingen).