Rondleiding Groningen

Façade van station Groningen op 1 december 2013. Foto: Ronald Bokhove.

Spoorzijde met een VIRM van NS en enkele Spurts van Arriva, 1 december 2013. Foto: Ronald Bokhove.

De voormalige post T torent hoog boven de sporen uit, 1 december 2013. Foto: Ronald Bokhove.

De westzijde van het emplacement met spoorbrug over het Hoornsediep, 1 december 2013. Foto: Ronald Bokhove.

Op zaterdag 29 maart 2014 organiseert de SNE een kleinschalige excursie in het hoofdstation van Groningen. Wim Mensinga – bekend van het spoorzoeken – geeft een rondleiding op de perrons en in het gebouw, waarmee u een goed beeld krijgt van de rijke stationsgeschiedenis. De excursie die ongeveer anderhalf uur duurt, wordt afgesloten met een kopje koffie of thee. De start is om 12 uur, bij meer dan 15 belangstellenden wordt de excursie om 14.30 uur herhaald. Om de wandeling te kunnen meemaken, dient u over een basisconditie te beschikken.

Deelname aan deze excursie is mogelijk door vóór 7 maart € 7 over te maken op rekening NL29 INGB 0000 6366 91 van de Stichting NVBS-Excursies te Hoofddorp onder vermelding van ‘Gron’, het NVBS-lidmaatschapsnummer, postcode en huisnummer. Niet-leden betalen € 10 en vermelden ‘Gron-i’ op de overschrijving. Bij onvoldoende invulruimte kunt u ook een mail sturen naar sne@nvbs.com. Bij overtekening hebben leden voorrang boven niet-leden, verder geldt de volgorde van aanmelding. Aanmelders ontvangen medio maart bericht van Ronald Bokhove.

Organisatie

Reisdatum

29 maart 2014

Prijzen

€ 7 – € 10

Aanmelding

t/m 7 maart 2014

AANMELDING GESLOTEN

Aantal deelnemers

max. 15 per groep

Contactpersoon