Onderwerp nog niet bekend

Dit is de eerste bijeenkomst na de lange coronapauze en na ons gebruikelijke zomerreces. Onderwerp en spreker zijn nog niet bekend.