Met de “P“ van Parkeisenbahn

Presentatie door Peter Doove

In Dresden was in 1950 een tentoonstellingsspoorbaan zo in trek, dat die in het volgende seizoen een permanent karakter kreeg. Een grote rol was er weggelegd voor kinderen, de Pioniere, die bij de exploitatie van het spoorwegbedrijf meehielpen. Aan de Pionier-organisatie werd je als jongere in de DDR geacht deel te nemen. Na de Wende verminderde de belangstelling, maar er bleven kinderen die zich tot het “spelen met echte treinen” voelden aangetrokken. En de “P” van Pioniereisenbahn werd de “P” van Parkeisenbahn.

Bij de voormalige Pioniereisenbahnen die nog bestaan gaan we een kijkje nemen. We beginnen met een een kort overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van alle Pioniereisenbahnen die er in de DDR waren, en wat er na de Wende nog te zien is. Daarna volgen twee films met een samenvatting van de opnamen die Peter tussen 2009 en 2018 bij de Parkeisenbahnen maakte. Daarin beelden uit Halle (Saale), Leipzig, Dresden, Görlitz, Gera, Chemnitz, Cottbus, Berlijn en Bernburg. Alleen de Parkeisenbahn Vatterode moet het nog zonder bewegende beelden doen.

Syrathalbahn in Plauen. Foto: Peter Doove.