Langs Nederlandse rails

door Wim Dautzenberg

Het seizoen zal waardig worden afgesloten met dia′s van diverse onderwerpen met betrekking tot het spoor.