In het Emsland

Een beamerpresentatie verzorgd door Sjoerd Bekhof.

Sjoerd zal deze avond een lezing houden met afwisselend beelden over het heden en verleden van deze eertijds zo belangrijke slagader tussen Roergebied en Noordzee.

Aan de orde zal komen de ontstaansgeschiedenis van het spoor in het Emsland. Er zal een verdeling gemaakt worden in stoomtractie, na de stoomtractie en wat er in de 21e eeuw aan veranderingen hebben plaatsgevonden.
Natuurlijk wordt er ook een onderscheid gemaakt in de treindienst voor reizigers en goederen.

Langs spoorlijnen zijn bouwwerken te vinden zoals stations, werkplaatsen en kunstwerken en zijn de lijnen bovendien beveiligd.
In een boeiende presentatie zal dit alles vanavond de revue passeren.