Anderhalve eeuw Rotterdam en OV

Beamerpresentatie door Maurits van den Toorn

We verheugen ons vanaond op een heuse première. Maurits van den Toorn, de auteur van het jubileumboek van de negentigjarige RET, toont vanavond de op basis van zijn boek gemaakte presentatie.
Rond 1880 begint Rotterdam aan een groeispurt: de havens worden uitgebreid, het aantal inwoners neemt in snel tempo toe. De groei is alleen mogelijk door het bestaan van een goed openbaarvervoernetwerk, waarvan de omvang gelijke tred houdt met de stadsuitbreidingen. Het begint in 1879 met de paardentram, die vanaf 1905 wordt opgevolgd door de moderne en snelle elektrische tram. In 1927 volgt de overname van de tramexploitatie door de gemeente. Het resultaat daarvan is de vorming van de Rotterdamsche Electrische Tram (RET), een gemeentelijke dienst die zich in korte tijd ontwikkelt tot het modernste vervoerbedrijf van Nederland. De bus komt erbij, terwijl tegenwoordig de metro de ruggengraat vormt van het netwerk. We maken een rondgang met tram, bus en metro door stad en regio, in de context van de stedelijke ontwikkelingen.

Eén van de eerste foto’s van de elektrische tram in Rotterdam is in 1905 gemaakt tijdens een proefrit.

De moderne RET gesymboliseerd door Randstadrail in Nootdorp. Foto: Maurits van den Toorn