Afdelingsledenvergadering

Op deze avond wordt na de jaarlijkse ALV van de vereniging de eveneens jaarlijkse afdelingsledenvergadering van de afdeling Noord‐Holland Noord gehouden waarin het wel en wee van deze afdeling besproken en bepaald wordt in terug‐ en vooruitblik.