Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen

Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
 • de NVBS: de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen en de aan haar gelieerde stichtingen SNE en SNR en de onder de NVBS ressorterende geledingen en/of afdelingen/media, zoals de website (NVBS.com), de Facebookpagina’s, Op de Rails en de nieuwsbrief NVBS Actueel;
 • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 • u: de gebruiker (bezoeker) van de website en lezer van de nieuwsbrief NVBS Actueel;
 • de content: alle op deze website en in de nieuwsbrief NVBS Actueel aanwezige inhoud.
 • Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de website en de nieuwsbrief NVBS Actueel te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Alle informatie op deze webpagina (content) is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De NVBS spant zich in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
  De NVBS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website en de nieuwsbrief NVBS Actueel.
  De NVBS is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

  Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

  Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Het auteursrecht op deze website en de nieuwsbrief NVBS Actueel (en andere NVBS-media) berust bij de NVBS of bij derden die met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de NVBS. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de NVBS.
  Wilt u toestemming om foto’s en/of teksten te publiceren van deze website of uit de NVBS Actueel, dan wel uit andere bronnen van de NVBS, schrijf dan een e-mail naar: doi@nvbs.com (Dienst Ondersteuning Informatie).